תקנון השירות

  • AcadeMax אינה מעודדת רכישת עבודות אקדמיות ומטרתה היא סיוע ויעוץ אקדמי.
  • AcadeMax מצהירה כי אין לראות בחומרים האקדמיים המסופקים ללקוח תכנים אקדמיים מוגמרים או תחליף לתכנים עצמאיים שנכתבו ע"י הלקוח, וכי אין להשתמש בתכנים אלו ע"י הלקוח באופן שעשוי להוות לעבירה או לפגיעה אתית.
  • AcadeMax מספקת שירותי סיוע ויעוץ אקדמיים ואין להגיש את התכנים ככל שסופקו כפי שהם כעבודה או פרויקט במסגרת לימודים אקדמיים – אלא להשתמש בהם כמקור מידע.
  • על מקבל השירות חלה חובה לעמוד בקודי האתיקה וההנחיות של מוסד הלימודים בו הוא לומד ואין להציג את העבודה כפרי עטיו.
  • מקבל השירות יקבל הנחיות מפורטות בכתב ובכך הוא מאשר את כל הפרטים בטופס ואת חתימתו על התקנון.
  • מקבל השירות מתחייב לא להעביר את העבודה את התכנים לגוף שלישי (בתמורה / ללא תמורה)

 

 

×