סיוע בכתיבת סמינריון

עבודת סמינריון היא עבודה מקורית המוכנה בדרך כלל כחלק מהדרישות האקדמיות. מטרת עבודה מסוג זה, בין היתר, היא לוודא את הבנתו והפנמתו של התלמיד את החומר הנלמד, הכנתם כרוכה בהשקעה רבה ובלמידה קודמת, האיכות והציון של  עבודת המחקר באים לידי ביטוי בציון הסופי כמובן כמו גם התואר, ומכאן החשיבות הרבה!

למרות שלעבודות מחקר יש מטרות והנחיות ספציפיות בהתאם למוסד החינוכי או לפי הקורס בו הן נכתבות (עבודות מחקר במימון), התהליך והפורמט הכללי זהים. להלן מבנה מוצע לסמינריון:

1. תקציר
2. מבוא
3. סקירת ספרות / סקר ספרות
4. שיטה (בעבודת מחקר כמותית)
5. ממצאים
6. דיון ומסקנות
7. רשימת מקורות / ביבליוגרפיה

להלן הסבר על כל אחד מהשלבים:
1. תקציר – הגדרת החלק העיקרי של העבודה והצגת חשיבותה. סיכום קצר ואינפורמטיבי המהווה רקע הכרחי. סיכום תוכן העבודה. מבוא איכותי הוא כזה שמסכם את המחקר בצורה תמציתית ומתאר היטב את הטיעונים ומושך את הקורא להמשיך לקרוא.
2. מבוא – פרק שנכתב בסוף העבודה, פרק זה מכיל תקציר של כל אחד מפרקי המחקר ומציג את עבודת המחקר בצורה מרוכזת, מכיל כפסקה על כל פרק.
3. סקירת ספרות / סקר ספרות – בעבודת המחקר, כמו בכל עבודת מחקר אקדמית – סקירת ספרות היא סקירת המקורות בהם נעשה שימוש במחקר, שימוש כגון ביסוס ולמידה. מקורות אקדמיים הם מאמרים, ספרים, כתבי עת המתפרסמים ומתעדכנים מעת לעת. מאמרים אלו נמצאים למשל ב-Google Scholar מנוע חיפוש המיועד למטרה זו. סקירת ספרות איכותית היא כזו המכילה כמות נאותה של מאמרים, תאריכי פרסום עדכניים, מאמרים שפורסמו בכתבי עת מוכרים, מאמרים שצוטטו מספר רב של פעמים, שכותבים הם סטודנטים ובוגרי אוניברסיטאות מובילות בדירוג העולמי (אתר מקובל לדירוג אוניברסיטאות בעולם הוא שנגחאי).
4. שיטה / מתודולוגיה – תיאור השיטות המשמשות בעבודה לצורך הסקת מסקנות. שיטות לדוגמה: מבחנים מעולם הסטטיסטיקה הסטטיסטית כמו רגרסיה ליניארית וניתוח שונות, שיטות מתקדמות כמו חקר אירועים. בפרק זה מוצגים 3 חלקים עיקריים:
4.1 כלי המחקר – האמצעים המשמשים לאיסוף הנתונים (לדוגמה: שאלון, ראיון, מסד נתונים קיים)
4.2 הליך המחקר – אופן ביצוע איסוף הנתונים.
4.3 אוכלוסיית המחקר – תיאור הנושאים (נתונים), אופן האיסוף, גודל המדגם ומאפיינים נוספים
5. ממצאים – הצגת נתונים סטטיסטיים תיאוריים של המדגם, הצגת המודלים הסטטיסטיים ויישומם. ניתוח כמותי ומספרי ניכר בפרק זה.
6. דיון ומסקנות – פרק המתייחס לקודם, מפרט בפירוט את התוצאות שהתקבלו ומשמעותן, הפרק מכיל תשובות לשאלות המחקר וכן אישור/הפרכה של השערות המחקר, לבסוף הפרק נסגר במסקנות.
7. רשימת מקורות / ביבליוגרפיה – רשימה מסודרת של כל המקורות ששימשו בעבודה לפי כללי APA.
ניתן למצוא עבודות לדוגמה בפרויקט ועבודות לדוגמה הן חלק מהדרישות האקדמיות.

צריכים עזרה בסמינריון? Academax כאן בשביל לסייע לכם בכתיבת סקירה מעולה, לאחר ניסיון בכתיבת סמינריונים בכלכלה, מדעי החברה, מדעי הרוח, מדעים, רפואה ועוד תחומים רבים. אנחנו יודעים למצוא את המקורות הטובים ביותר (גם כאלו בתשלום) ולכתוב רמה אקדמית גבוהה בכדי להביא לתוצר הטוב ביותר בעבורך!

שלבים בסיוע בכתיבת סמינריון

 1. שליחת הדרישות וההנחיות (מומלץ לשלוח עבודת מחקר לדוגמה)
 2. הצעת מחיר (מקדמה) ותחילת כתיבה.
 3. השלמת הכנת העבודה ושליחתה לתלמיד.
 4. זמינות טלפונית לכל שאלה.

ליצירת קשר 050-8180222 או מלאו את הטופס מטה ונחזור אליכם

×